Dit document werd opgemaakt om zowel de nieuwe als de regelmatige gebruikers bij te staan in het dagelijks gebruik en onderhoud van de elektronische sigaret. We raden u aan om dit document aandachtig te lezen.cigarette électronique

 

EERSTE GEBRUIK


  • Kijk na of de coil correct vastgeschroefd is. 
  • Laadt de batterij voor 100% op
  • Maak het mondstuk van uw elektronische sigaret schoon
  • Lees de gebruiksaanwijzingen hieronder.
 

GEBRUIK EN ONDERHOUD


  • Gebruik


Druk de “switch”-knop in (die de verdamping activeert) net voordat u inhaleert (<1 sec.), opdat de coil de e-liquid kan beginnen opwarmen. Laat de knop los net nadat u getrokken heeft. 

 
Adem lang en zacht in. Het is niet noodzakelijk om heel hard in te ademen om een overvloedige damp te bekomen.

 
 
  • De coilsboite de résistances
 
Indien u een nieuwe coil gebruikt, ademt u de eerste trekken niet in (+/- 5 trekken). Men moet de coil de tijd geven om de e-liquid op te nemen.

Vervang regelmatig de coil van uw elektronische sigaret. Wij raden aan om de verstuiver te vervangen zodra u een daling opmerkt in de productie van damp, de smaak van uw e-liquid minder goed proeft of zodra de doorgang van lucht/damp bemoeilijkt wordt. (Gemiddeld elke 10 dagen voor een standaard clearomizer en een verbruik dat gelijkwaardig is aan 10 tabakssigaretten per dag)


 
  • De clearomizerdeux clearomiseurs

Gebruik uw elektronische sigaret niet indien uw cartridge geen e-liquid meer bevat. Om lekken te vermijden, wordt het aangeraden om uw clearomizer aan te vullen vooraleer hij leeg is.

Houdt de opening van de clearomizer in de juiste richting voor het bijvullen (Zie de gebruikshandleiding) opdat u geen e-liquid morst. 


Vermijdt het om te dampen wanneer het deel met de clearomizer zich onderaan bevindt, om lekken te vermijden.


Batterie métal

  •  De batterij    
 
De batterijen zijn gevoelige onderdelen. Zoals bij elk apparaat met een herlaadbare batterij is het noodzakelijk om enkele gebruiksvoorzorgen te respecteren:

Zet de batterij uit indien u uw elektronische sigaret niet gebruikt (bij de meerderheid van de modellen door 5 keer snel op de switch-knop van de batterij te drukken)


Indien het niveau van de batterij zwak is, moet u harder inademen en dit kan lekken met zich meebrengen. Het wordt dus aangeraden om de batterij te herladen zodra u voelt dat de productie van damp afneemt.


Maak regelmatig het verbindingsstuk van uw batterij alsook het verbindingsstuk van uw USB-oplader (eenmaal uitgeschakeld) schoon met een droge doek om de aanwezigheid van e-liquid te voorkomen.


Gebruik uitsluitend het bijgesloten materiaal om uw batterijen te herladen. Sluit de oplader nooit aan op een stopcontact/alimentatie die niet conform is.


Koppel de batterij los eenmaal ze opgeladen is. Laat de batterijen niet opladen zonder toezicht (bijvoorbeeld het huis verlaten terwijl een batterij aan het opladen is).


Stel uw batterij niet bloot aan extreme omstandigheden (water, overmatige hitte,…). Gelieve uw batterij te vervangen indien ze een hevige schok ondergaat, blootgesteld wordt aan extreme omstandigheden of beschadigd werd. Gebruik uw batterij niet wanneer ze warm wordt of abnormaal functioneert. 

  • E-liquid en nicotine  

 

Indien u moet hoesten of hoofdpijn krijgt bij het dampen, is het gebruikte nicotinegehalte waarschijnlijk te hoog. Het wordt aangeraden om een e-liquid de gebruiken met een lagere concentratie aan nicotine.

 

Uw e-liquids mogen zich, in geen enkel geval, binnen handbereik van kinderen, dieren of kwetsbare personen bevinden.

Nicotine is geen kankerverwekkende stof maar is wel giftig in hoge dosissen, bij orale inname alsook bij  contact met de huid.

 

Flacon e-liquide tenu dans une main

-In het geval van contact met de huid, overvloedig spoelen met water.

-Indien u e-liquid in uw mond krijgt, de mond overvloedig spoelen met water

-In het geval van een orale inname van een aanzienlijke hoeveelheid e-liquid, contacteer uw dokter of vraag om  met spoed opgenomen te worden.

 

In het geval van twijfel over een fout gebruik van het product, contacteer uw dokter.

 

 

 


De producten die nicotine bevatten, zijn verboden voor verkoop aan minderjarigen en worden afgeraden aan personen met cardiovasculaire problemen, alsook aan zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Wij raden het roken van elektronische sigaretten af aan niet-rokers en ex-rokers.